Anparter

Ide/forslag til ”aktier/block” i Route 66

 

Jeg foreslår 2 typer:

 

A. Block

 

 1. 1.                                      udleveres af kasserer til medlemmer der har betalt 1 års kontingent.
 2. 2.                                      Giver stemmeret på generalforsamlingen
 3. 3.                                      er ikke omsættelig
 4. 4.                                      værdi (kurs 100) på kr. 1000,-
 5. 5.                                      Inddrages ved udmeldelse –  uden tilbagebetaling.

 

B. Block

 

 1. 1.                                      Giver ikke stemmeret på generalforsamlingen
 2. 2.                                      Kan kun købes af medlemmer til kurs 100
 3. 3.                                      Et medlem kan højest købe 24% af aktiebeholdningen.
 4. 4.                                      Der udstedes 300 aktier a kr. 500,00
 5. 5.                                      Kan handles frit mellem medlemmer, når huset er gældfrit.
 6. 6.                                      Klubben har ikke pligt, men ret til tilbagekøb til kurs 75. ved udmeldelse.
 7. 7.                                      I tilfælde af opløsning af foreningen og/eller salg af bygningen, beregnes indfrielsen af aktierne i forhold til provenu fra salget. (kræver en ændring i vedtægter)

 

 

Eks.:        hvis huset sælges med et provenu på kr. 210.000, og der er solgt 14 A block og 215 B block, vil kursen være 173

 

Jeg foreslår at huset værdisættes til kr. 150.000. = 300 B blocks a kr. 500,00

(Off. Ejnd. Værdi pr. 2011 = kr. 240.000,-)

Generalforsamlingen kan forhøje antallet af block.

 

Jeg foreslår at førstegangs clock-handlen foregår efter næste generalforsamling, og i en afgrænset tidsperiode. Der afgives ønske om køb og de der ønsker færrest får først.

(for at undgå at eks. 4 personer køber 96% af beholdningen).

 

Alle indtægter ved salg af B-blok går til indfrielse af lån. Herefter går indtægter til husets drift. (ikke klubaktiviteter).

 

Når huset er gældfrit, kan B-blok bruges som betalingsmiddel til medlemmer der leverer materialer etc.

Når huset er gældfri, tilbagekøbes B-stock for 10.000kr. pr. år ved lodtrækning. (vedtaget på generalforsamling den 19 november 2014)