Bliv medlem

Medlemsbevis – US Car Club Thy Medlemskontingent udgør
pt. kr. 1200,- årligt
Fornavn  
Mellemnavn   Uddrag af foreningens vedtægter
Efternavn  
Vej / nr.   § 3 stk. 3
Postnr.   Foreningen har to former for 
By   medlemskab; aktivt og passivt.
Tlf. fastnet   Aktivt medlemskab kan kun opnås,
Tlf. mobil   såfremt man ejer en amerikanerbil.
e-mail adresse  
Fødselsdato / år   Passivt medlemskab kan søges af 
enhver, som endnu ikke har en 
Bilens data; nødvendigt hvis du ønsker aktivt medlemskab amerikanerbil, men som er søgende.
 
Mærke   Kun medlemmer med aktivt medlems-
Model   skab, har stemmeret på generalforsam-
Årgang   lingen.Herudover er aktive og passive
Cab. / Hardtop / Targa   medlemmer ligestillede, og betaler
Vin #   ens kontingent.
Registreringsnr.  
Motor   § 3 stk. 4
Ydelse   Hvis et medlem af foreningen ophører
Gear  man. / auto   med at være ejer af en amerikanerbil
Farve   kan aktivt medlemskab opretholdes
Stand   i yderligereet år. Herefter overgår med-
Indtræk   lemmet automatisk til passivt 
Vægt   medlemskab.
MEDLEMS #  
A – STOCK #  
B – STOCK #