Aktivitets- Fest og Tur

Jørgen Jørgensen

Svenn Nikolejsen

Preben Bjerre

 

Aktivitetsudvalget vil det kommende år arbejde på en ny måde, sådan at Jørgen J. er ”tovholder” for de faste onsdags klubmøder. Først i hver måned fastlægges aktiviteter en måned frem. På aftner med godt kørevejr mødes vi en aftalt sted og slutter i klubhuset. I vinterhalvåret kan der arrangeres møder andre steder end i klubhuset.

 

Øvrige arrangementer, træf, besøg, fester mm., vil Svenn være ”tovholder” for. Her er det også vigtig at vi kommer med forslag og impulser til hvad vi kunne tænke os der skal ske. Svenn vil prøve at få kontakt med naboklubber og forsøge at etablerer gensidige besøg.

 

Engang til forår vil vi arrangere et ”åbent hus” for naboer og gamle bruger af huset, og hvem der ellers kunne have interesse.

Til august vil vi invitere klubber til et ”route 66” træf, måske med western musik, fadøl og gris, eller hvad vi til den tid finder på.